Đào Tạo Kỹ Thuật Viên Phục Hình Răng

Số TTTên môn họcLý 
Thuyết
Thực 
hành
01Tin học ứng dụng1560
02Kỹ năng giao tiếp30
03Ngoại ngữ chuyên ngành75
04Vật liệu nha khoa3060
05Giải phẩu răng và cắn khớp3090
06Kỹ thuật phục hình tháo lắp Toàn phần30120
07Kỹ thuật phục hình tháo lắp Từng phần1560
08Kỹ thuật phục hình Cố định30180
09Kỹ thuật Thực hiện khí cụ chỉnh nha tháo lắp1030
10Kỹ thuật phục hình Khung kim loại3090
11Kỹ thuật phục hình Sứ Kim loại cơ bản1080
12Tổ chức quản lý Labo và trang thiết bị Phục hình răng15
13Thực tập phối hợp lâm sàng210
Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!