Tham Dự Chuỗi Chương Trình Quản trị Doanh Nghiệp

Trường Trung Cấp Đông Nam Á trân trọng gửi đến Quý Công ty Tham dự chuỗi Chương trình đặc biệt hỗ trợ 100% phí tham dự gồm có :
1. CHUYÊN ĐỀ : QUẢN TRỊ SƯ THAY ĐỔI (Trong lớp CEO 50 – Giám đốc điều hành)

– Thời gian : Tối Thứ 2 Ngày 25/02 (Từ 18h00 – 21h00)

– Chuyên gia chia sẻ : 

– Đối tượng tham dự : BLĐ Công ty – Phí tham dự : Miễn Phí
2. CHUYÊN ĐỀ : CHIẾN LƯỢC CÔNG TY (Trong lớp CEO 52 – Giám đốc điều hành)

– Thời gian : Tối Thứ 4 Ngày 27/02 (Từ 18h00 – 21h00)

– Chuyên gia chia sẻ : 

– Đối tượng tham dự : BLĐ Công ty 

– Phí tham dự : Miễn Phí
3. CHUYÊN ĐỀ : MARKETING DÀNH CHO GIÁM ĐỐC KINH DOANH  (Trong lớp CCO 16 – Giám đốc kinh doanh)

– Thời gian : Tối Thứ 4 Ngày 27/02 (Từ 18h00 – 21h00)

– Chuyên gia chia sẻ : 

– Đối tượng tham dự : BLĐ Công ty 

– Phí tham dự : Miễn Phí
4. CHUYÊN ĐỀ : NGHỀ GIÁM ĐỐC CHUYÊN NGHIỆP  (Trong lớp CEO 53 – Giám đốc điều hành)

– Thời gian : Tối Thứ 6 Ngày 01/03 (Từ 18h00 – 21h00)

– Chuyên gia chia sẻ:

– Đối tượng tham dự : BLĐ Công ty – Phí tham dự : Miễn Phí
5. CHUYÊN ĐỀ : QUẢN TRỊ MÂU THUẪN VÀ XUNG ĐỘT  (Trong lớp CEO 51 – Giám đốc điều hành)

– Thời gian : Sáng Thứ 7 Ngày 02/03/2019 (Từ 8h30 – 11h30)

– Chuyên gia chia sẻ:

– Đối tượng tham dự : BLĐ Công ty – Phí tham dự : Miễn Phí
6. CHUYÊN ĐỀ : CEO & TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ  (Trong lớp CEO 53 – Giám đốc điều hành)

– Thời gian : Tối Thứ 7 Ngày 02/03/2019 (Từ 18h00 – 21h00)

– Chuyên gia chia sẻ:

– Đối tượng tham dự : BLĐ Công ty – Phí tham dự : Miễn Phí
:

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!